kapela

Text hesla

kapela [tal.] — menší inštrumentálny súbor (orchester) populárnej hudby s rôznym obsadením (napr. džezová kapela, kapela dychovej alebo vojenskej hudby). V minulosti sa termín používal na označenie speváckeho zboru, neskôr aj inštrumentálneho súboru, ktorý účinkoval v súkromnej kaplnke (tal. capella; odtiaľ názov) v sídlach duchovnej a svetskej šľachty, od 17. stor. aj názov orchestra.

Zverejnené v marci 2017.

Kapela [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapela