Kao-chou

Text hesla

Kao-chou, Gaohou, aj Kao Chuang-chou, Gao Huanghou, vlastným menom Lü Č’, Lü Zhi, asi 241 pred n. l. – 180 pred n. l. — manželka cisára Liou Panga, zakladateľa čínskej dynastie Chan (206 pred n. l. – 220 n. l.). Počas vlády svojho syna cisára Chuej-tiho (Huidi, †188 pred n. l., vládol od 195 pred n. l.) mala na cisárskom dvore rozhodujúci vplyv, vymenúvala členov svojho rodu do významných úradníckych a vojenských funkcií a udeľovala im aristokratické tituly. R. 188 pred n. l. – 180 pred n. l. fakticky vládla sama namiesto svojich maloletých vnukov, cisárov Čchien-šaa (Qianshao, †184 pred n. l., vládol od 188 pred n. l.) a Chou-šaa (Houshao, †180 pred n. l., vládol od 184 pred n. l.). Po smrti Kao-chou boli všetci členovia jej rodiny popravení.

Zverejnené v marci 2017.

Kao-chou [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kao-chou