kanyla

Text hesla

kanyla [lat. > fr.] — lek. plastová alebo kovová rúrka s malým priemerom určená na zavedenie do ľudského tela. Kanyla zavedená do žily slúži na odber krvi, na infúziu liekov alebo na diagnostické účely (môže sa v žile ponechať aj dlhodobejšie najmä pri potrebe opakovaného podávania infúzií). Používa sa aj ako vyústenie umelého telového vývodu.

Zverejnené v marci 2017.

Kanyla [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanyla