Kantonské povstanie

Text hesla

Kantonské povstanie — čínske komunistické povstanie. Vypuklo 11. decembra 1927 na popud J. V. Stalina (pri jeho príprave sa angažovala aj Komunistická internacionála) s cieľom nastoliť v Kantone robotnícku a roľnícku vládu a zároveň odtiaľ vyhnať Kuomintang. Jedno z viacerých komunistických povstaní namierených proti Čankajškovej diktatúre nastolenej po aprílovom puči 1927 (Čankajškov aprílový puč). Hlavným orgánom povstania bola Rada ľudových komisárov na čele s Čang Tchaj-lejom (*1898, †1927), ktorá 11. decembra prevzala v meste moc a na ovládnutom území vyhlásila tzv. Kantonský soviet (podľa vzoru Parížskej komúny nazývaný aj Kantonská komúna; tento výraz sa často používa aj na označenie Kantonského povstania). Čankajškovo vojsko 13. decembra 1927 protiofenzívou znova získalo v Kantone moc a Kantonské povstanie bolo tvrdo potlačené. Počas krvavých pouličných bojov bolo zmasakrovaných vyše 5-tis. stúpencov Komunistickej strany Číny, sovietski poradcovia boli zatknutí alebo zastrelení. Vo všeobecnosti sa v čínskej historiografii považuje Kantonské povstanie za začiatok ozbrojeného boja čínskych komunistov za zvrhnutie Čankajškovej diktatúry.

Zverejnené v marci 2017.

Kantonské povstanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kantonske-povstanie