Kantábrijské vrchy

Text hesla

Kantábrijské vrchy, špan. Cordillera Cantábrica — horský systém v sev. Španielsku tiahnuci sa rovnobežne s Biskajským zálivom; dĺžka okolo 300 km, maximálna šírka 50 km. Záp. časť je budovaná usadenými horninami (najmä vápencami), mramormi, bridlicami a kremeňmi, vých. časť kriedovými horninami silno rozrušenými eróziou. Územie má hojné krasové javy a formy, vo vyšších nadmorských výškach stopy štvrtohorného zaľadnenia. Najvyšší vrch celého horského systému, Torre Cerredo, 2 648 m n. m., leží v pohorí Picos de Europa. Dôležitá klimatická bariéra; vlhkejšie sev. svahy sú porastené vždyzelenými listnatými lesmi, juž. svahy suchomilnými krovinami a spoločenstvami typu macchia. Na území Kantábrijských vrchov sa nachádza viacero výnimočných chránených území, o. i. najstarší národný park Španielska a biosférická rezervácia Parque Nacional de Picos de Europa (→ Picos de Europa), pôvodne Covadonga. Oblasť vyhľadávaná horolezcami a milovníkmi vysokohorskej turistiky. Ložiská čierneho uhlia, rúd železa a cínu.

Zverejnené v marci 2017.

Kantábrijské vrchy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kantabrijske-vrchy