Kansas City

Text hesla

Kansas City [si-] — metropolitná oblasť v USA rozkladajúca sa v štátoch Missouri a Kansas v oblasti ústia rieky Kansas do Missouri; rozloha 20 596 km2, 2,035 mil. obyvateľov (2010). Skladá sa z najväčšieho mesta oblasti Kansas City v štáte Missouri a z mesta Kansas City v štáte Kansas a z viacerých väčších i menších miest.

Zverejnené v marci 2017.

Kansas City [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kansas-city-0