Kansas City

Text hesla

Kansas City [si-] — mesto v severových. časti štátu Kansas na pravom brehu rieky Missouri pri ústí rieky Kansas; 145-tis. obyvateľov (2011). Spolu s mestom Kansas City v štáte Missouri vytvára urbánny komplex a s ďalšími mestami tvorí metropolitnú oblasť Kansas City. Priemysel potravinársky, chemický, papiernický, automobilový. Obchodné stredisko oblasti chovu dobytka; cestný uzol.

Vzniklo v 2. pol. 19. stor. spojením viacerých samostatných miest; 1886 mesto s názvom Kansas City. V priebehu 20. stor. ho niekoľkokrát postihli záplavy (1903, 1951, 1977, 1993), ktoré spôsobili vážne škody. Univerzita a viacero múzeí.

Zverejnené v marci 2017.

Kansas City [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kansas-city