Kanin

Text hesla

Kanin, rus. poluostrov Kanin — polostrov na severe európskej časti Ruska medzi Mezenským zálivom Bieleho mora a Čošským zálivom Barentsovho mora; rozloha 10 500 km2, dĺžka viac ako 200 km, šírka 70 – 100 km. Kanin je na severozápade zakončený mysom Kanin Nos, na juhovýchode mysom Mikulkin. Väčšinu územia tvorí monotónna močaristá tundrová nížina budovaná morskými a ľadovcovými uloženinami, miestami vyvýšeniny budované kryštlickými bridlicami (do 242 m n. m.). Subpolárna klíma. Slabo zaľudnené územie, obyvatelia sa zaoberajú poľovníctvom, rybolovom a chovom sobov.

Zverejnené v marci 2017.

Kanin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanin