kanec

Text hesla

kanec — pohlavne dospelý samec všetkých druhov z čeľade diviakovité (Suidae), ako aj zdomácnených a vyšľachtených foriem svine domácej (kanec vybraný a využívaný na plemenitbu sa nazýva plemenný, mladý a pohlavne nedospelý kanec kanček, vykastrovaný kanec brav).

Zverejnené v marci 2017.

Kanec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanec