Kandalakša

Text hesla

Kandalakša — prístavné mesto na severozápade európskej časti Ruska v Murmanskej oblasti na juhozápade polostrova Kola pri ústí rieky Niva do zálivu Kandalakša (Biele more) sev. od severnej polárnej kružnice; 36-tis. obyvateľov (2011). Priemysel hutnícky (hlinikáreň), strojársky (výroba dopravných prostriedkov), rybný, drevársky, energetický (hydroelektráreň). Železničný uzol, námorný prístav.

Kandalakša vznikla pravdepodobne v 11. stor., prvýkrát písomne doložená 1517. R. 1526 tam bol postavený Chrám narodenia Jána Krstiteľa (1768 – 1801 prestavaný, 1940 deštruovaný) a 1553 – 54 kláštor. R. 1589 bola Kandalakša vypálená a zničená švédskymi vojskami. Počas krymskej vojny ju napadli britské vojská (jún 1854, jar 1855). R. 1915 bol v Kandalakši vybudovaný prístav. Od 1938 mesto. Chrám narodenia Jána Krstiteľa (2005). Múzeum (1971).

Zverejnené v marci 2017.

Kandalakša [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kandalaksa