Kanazawa

Popis ilustrácie

Kanazawa, záhrada Kenrokuen

Text hesla

Kanazawa — mesto v Japonsku v záp. časti ostrova Honšu na pobrežnej nížine Japonského mora, administratívne stredisko prefektúry Išikawa; 453-tis. obyvateľov (2011). Priemysel textilný (najmä hodvábnický), kovoobrábací, porcelánový; umelecké remeslá (výrobky z laky, výroba plátkového zlata a i.). Letisko. Turist. stredisko.

Od 16. stor. sídlo šľachtického rodu Maedovcov, ktorého zásluhou sa Kanazawa stala významným regionálnym strediskom (administratívne stredisko kniežatstva Kaga), vyvíjala sa ako hradné mesto okolo ich hradu (založený zač. 80. rokov 16. stor. na mieste buddhistického chrámu z 15. stor., ktorý v 17. – 19. stor. niekoľkokrát vyhorel, naposledy 1881). Do súčasnosti sa tam zachovalo tradičné delenie na štvrte (napr. samurajská štvrť Nagamači, štvrť chrámov Teramači, štvrť zábavy Higašijama) s malými uličkami okolo hradu, ktoré mali obrannú funkciu, i s viacerými zachovanými pôvodnými súkromnými obytnými drevenými domami.

Stavebné pamiatky: v areáli pôvodného hradu (od 1989 súčasť kampusu Kanazawskej univerzity) zbrojnica Sandžukken Nagaja (1858) a Išikawská brána pozostávajúca z dvoch prepojených barbakánov (1788); budova skladu Godžikken Nagaja a veža Cuzuki Jagura (2001 zrekonštruované do podoby z 1809).

V blízkosti areálu tradičná japonská záhrada Kenrokuen považovaná za jednu z troch najväčších a najslávnejších tradičných záhrad v Japonsku (založená v 17. stor., reštaurovaná po 1774, podľa nového návrhu prestavaná v 19. stor., 1874/75 otvorená pre verejnosť), ktorej súčasťou je aj vila Seisonkaku (1863), šintoistický chrám Ojama-džindža (založený 1599, prestavaný 1873 – 75), buddhistický chrám a kláštor Mjórju-dži (založený 1585, prestavaný v 17. stor.).

Na vrchu Utacu tri šintoistické svätyne (napr. Tojokuni-džindža, založená 1606, prestavaná 1908) a i.

Viaceré múzeá a galérie, napr. Múzeum umenia prefektúry Išikawa (založené 1959, významná zbierka japonského výtvarného umenia, zbierky rodu Maedovcov), Múzeum tradičných produktov a remesiel, Múzeum súčasného umenia. Viaceré univerzity, najväčšia Kanazawská univerzita (založená 1949).

Zverejnené v marci 2017.

Kanazawa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanazawa