Kanársky prúd

Text hesla

Kanársky prúd — studený morský prúd na východe sev. časti Atlantického oceána, vetva Golfského prúdu, od ktorého sa obracia na východ k pobrežiu Španielska a následne na juhu až juhozápade obmýva severozáp. pobrežie Afriky s Kanárskymi ostrovmi, juž. od obratníka Raka sa mieša s vodami Severného rovníkového prúdu. Rýchlosť prúdu je asi 8 – 9 km za deň, teplota vody 12 – 26 °C, slanosť okolo 36 ‰.

Zverejnené v marci 2017.

Kanársky prúd [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanarsky-prud