Kanadské parky v Skalnatých vrchoch

Text hesla

Kanadské parky v Skalnatých vrchoch, aj Parky kanadských Skalnatých vrchov, angl. Canadian Rocky Mountain Parks, fr. Parcs des montagnes Rocheuses canadiennes — komplex chránených území v Kanade na rozhraní provincií Alberta a Britská Kolumbia na hlavnom hrebeni Skalnatých vrchov zapísaný 1984 – 90 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, rozloha 23 049 km2. Skladá sa zo štyroch národných parkov – Banff National Park (→ Banff; najstarší národný park Kanady), Yoho National Park, Jasper National Park (→ Jasper) a Kootenay National Park, a z troch provinciálnych parkov Britskej Kolumbie – Mount Robson Provincial Park (→ Robson), Mount Assiniboine Provincial Park (vyhlásený 1922, rozloha 391 km2) a Hamber Provincial Park (vyhlásený 1941, rozloha 241 km2).

Vysokohorské územie s glaciálnymi, fluvioglaciálnymi a fluviálnymi formami reliéfu, ľadovcovými poľami, aktívnymi ľadovcami, množstvom horských jazier a vodopádov (Takakkaw Falls v národnom parku Yoho National Park, výška 381 m, jedny z najvyšších vodopádov Kanady), ako aj s významnými paleontologickými náleziskami (nálezisko Burgess Shale v národnom parku Yoho National Park, → burgesské bridlice). Pramenné oblasti a oblasti horných tokov významných riek Severnej Ameriky (North Saskatchewan, Atabaska, Columbia, Fraser).

Zverejnené v marci 2017.

Kanadské parky v Skalnatých vrchoch [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanadske-parky-v-skalnatych-vrchoch