Kanadské arktické súostrovie

Text hesla

Kanadské arktické súostrovie, angl. Canadian Arctic Archipelago — skupina viac ako 36 500 ostrovov v Severnom ľadovom oceáne patriacich Kanade; rozloha 1,425 mil. km2, okolo 14-tis. obyvateľov. Ostrovy ležia sev. a severových. od pevniny Severnej Ameriky, od ktorých ich oddeľujú Hudsonov prieliv, prieliv Fury and Hecla Strait, Franklinov prieliv, prieliv Victoria Strait, prieliv Dease Strait, Prieliv Dolphin a Union a i. Od Grónska ich oddeľujú Davisov prieliv, Baffinovo more, Smithov prieliv a prieliv Robeson Channel. Delia sa na sev. (Ostrovy kráľovnej Alžbety) a juž. skupinu ostrovov, ktoré sú oddelené prielivmi tiahnucimi sa v rovnobežkovom smere: Lancasterským prielivom, Barrowovým prielivom, Melvillovým prielivom a MacClurovým prielivom. Len 94 ostrovov má povrch väčší ako 130 km2; najväčšie ostrovy súostrovia Baffinov ostrov (507-tis. km2), Viktóriin ostrov (217-tis. km2) a Ellesmerov ostrov (196-tis. km2) sú zároveň najväčšími ostrovmi Kanady a patria k 10 najväčším ostrovom sveta.

Geologická stavba juž. skupiny ostrovov, ktoré vznikli znížením sev. časti kryštalického štítu Laurentie (Kanadský štít), je príbuzná stavbe pevniny Severnej Ameriky, sev. skupina ostrovov je budovaná mladšími horninami. Ostrovy ležiace na západe majú nižšie nadmorské výšky (priemerná výška do 300 m n. m.) ako na severovýchode, kde sa od Baffinovho ostrova cez vých. časť Ellesmerovho ostrova tiahne výrazne členité pohorie Arctic Cordillera (výška vrchov presahuje 2 000 m n. m.). Drsné podnebie, počas zimy trvajúcej 9 mesiacov klesá teplota na -60 °C, v krátkom studenom lete vystupuje na 3 – 5 °C; silné vetry; nízky ročný úhrn zrážok (takmer výlučne snehových); vo vých. časti početné ľadovce (pokrývajú okolo 156-tis. km2). Oblasť polárnej púšte, na juhu miestami tundra. Pomerne pestré zastúpenie živočíchov: soby, vlky, biele medvede, líšky, zajac belák, mrože, tulene, veľryby, veľa druhov vtákov. Obývaných je len zopár ostrovov: Baffinov ostrov, Viktóriin ostrov, Ellesmerov ostrov, Banksov ostrov, ostrov Southampton a Ostrov kráľa Viliama. Najväčším sídlom je Iqaluit (na Baffinovom ostrove).

Zverejnené v marci 2017.

Kanadské arktické súostrovie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanadske-arkticke-suostrovie