kanadská píla

Text hesla

kanadská píla — hudobný nástroj zo skupiny trecích idiofónov (→ samozvučné hudobné nástroje). Tvorí ho oceľový pás lichobežníkového tvaru (podobný píle) dĺžky 120 – 150 cm s dreveným držadlom. Širší koniec kanadskej píly s držadlom hráč pri hre zvyčajne zviera medzi kolenami, užší koniec pásu tlakom ľavej ruky prehýba a pravou rukou rozoznieva husľovým alebo violovým sláčikom, prípadne údermi mäkkou paličkou. Výška tónu závisí od miery prehnutia píly. Pri hre sa často používa vibrato (umožnené dlhým doznievaním tónu) a hlasné glissando. Kanadskú pílu využívajú najmä súbory zábavnej hudby.

Zverejnené v marci 2017.

Kanadská píla [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanadska-pila