Kanadská panva

Text hesla

Kanadská panva — najväčšia oceánska panva v Severnom ľadovom oceáne, súčasť Americko-ázijskej panvy; najširší subbazén Severného ľadového oceána siahajúci od Beaufortovho šelfu po chrbát Alpha, ktorý ho oddeľuje od Makarovovej panvy; dĺžka okolo 1 600 km. S Tichým oceánom je spojená Beringovou šijou. Podložie tvorí oceánska kôra s hrúbkou 7 km. Kanadská panva sa formovala vo dvoch štádiách extenzie a rozpínania oceánskeho dna počas druhohôr v jure a v str. kriede. Tvorí ju niekoľko abysálnych rovín, napr. rovina Čukči (hĺbka 2 100 m), Mendelejevova rovina (2 900 m) a Kanadská rovina (3 850 m).

Zverejnené v marci 2017.

Kanadská panva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanadska-panva