Kamu, Okko

Popis ilustrácie

Okko Kamu

Text hesla

Kamu, Okko, 7. 3. 1946 Helsinki — fínsky dirigent a huslista. R. 1952 – 67 študoval hru na husliach u Onniho Suhonena (*1903, †1987) na Akadémii J. Sibelia v Helsinkách. R. 1964 založil Suhonenovo kvarteto, v ktorom do 1968 účinkoval ako primárius, súčasne pôsobil ako koncertný majster vo viacerých škandinávskych orchestroch, napr. od 1965 v Helsinskom mestskom orchestri (Helsingin kaupunginorkesteri) a 1966 – 69 vo Fínskej národnej opere v Helsinkách. Hoci bol dirigentom samoukom, 1969 vyhral dirigentskú súťaž H. von Karajana v Berlíne, čím sa začala jeho svetová umelecká kariéra – dirigoval v Európe, USA, Izraeli a Japonsku. R. 1971 – 77 pôsobil ako šéfdirigent Symfonického orchestra fínskeho rozhlasu v Helsinkách, 1975 – 79 umelecký šéf Filharmonického orchestra v Osle, 1981 – 89 hudobný riaditeľ Helsinského mestského orchestra, 1988 – 94 stály dirigent Sjællandského symfonického orchestra v Kodani, 1991 – 2000 Helsingborského symfonického orchestra, súčasne 1995 – 2001 hosťujúci dirigent Singapurského symfonického orchestra, 1996 – 2000 hudobný riaditeľ a šéfdirigent Fínskej národnej opery v Helsinkách, od 2011 šéfdirigent Symfonického orchestra v Lahti. Špecializuje sa na repertoár súčasnej škandinávskej hudby, o. i. uviedol svetové premiéry opier fínskeho skladateľa Aulisa Sallinena (*1935) Červená čiara (Punainen viiva, 1978) a Kráľ odchádza do Francúzska (Kuningas lähtee Ranskaan, 1984), ako aj jeho symfonickú tvorbu. Člen Švédskej kráľovskej hudobnej akadémie (1996).

Zverejnené v marci 2017.

Kamu, Okko [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamu-okko