Kamrlová, Eva

Text hesla

Kamrlová, Eva, 23. 10. 1942 Bratislava — slovenská koncertná organistka a organizátorka hudobného života. Hru na organe študovala v Bratislave, 1957 – 63 na konzervatóriu u I. Skuhrovej a 1963 – 68 na VŠMU u F. Klindu. R. 1987 – 94 tajomníčka Sekcie koncertných umelcov pri Zväze slovenských skladateľov a koncertných umelcov, 1991 – 94 spoluorganizátorka (s M. Lapšanským) Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline, 1992 – 94 organizátorka (s F. Klindom) medzinárodného festivalu Slovenské historické organy, iniciátorka bratislavského koncertného cyklu Hudba na Hrade. R. 1994 – 99 pôsobila na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, kde založila zbor a vyučovala hru na organe. Koncertovala najmä ako sólistka, ale aj s orchestrom a s viacerými umeleckými partnermi na zahraničných hudobných festivaloch, o. i. v Nemecku (Lübeck, 1967; Eutin, 1969; Iserlohn, 1973; a i.) a v Španielsku (Oviedo, 1993). Spolupracovala so slovenskými inštrumentalistami, napr. s fagotistom Petrom Hanzelom (*1952), s trubkármi Kamilom Roškom (*1939) a J. Bartošom i so speváčkami E. Blahovou, M. Blahušiakovou a H. Štolfovou-Bandovou, účinkovala na domácich festivaloch, napr. na Medzinárodnom organovom festivale v Levoči (1974 – 75, súčasť Košickej hudobnej jari), Medzinárodnom organovom festivale I. Sokola v Košiciach (2000) i na festivaloch Slovenské historické organy (1993, 1996, 1997, 2000), Dni organovej hudby (1976, 1983, 1993, 1996, 2000) a Hudba na Hrade (1997, 1999, 2001) v Bratislave a Hlohovecká hudobná jar (2000 – 02).

Jej široký repertoár s výrazným zastúpením diel francúzskych skladateľov (Louis Nicolas Clérambault, *1676, †1749, M. Dupré, C. Franck, O. Messiaen) obsahuje tvorbu všetkých štýlových období vrátane staršej i súčasnej slovenskej hudby. Premiérovo uviedla diela viacerých slovenských skladateľov (J. Beneš, J. Gahér, E. Krák, P. Krška, A. Očenáš, I. Zeljenka). Realizovala mnohé nahrávky pre Československú televíziu a Československý rozhlas v Bratislave (dnes RTVS), ako aj na hudobné nosiče, napr. L. N. Clérambault, D. Buxtehude, C. Franck, M. Reger (1983), P. Krška: Stabat Mater (1996) a O. Messiaen, F. Peeters, J. Langlois (2001). Laureátka domácich i medzinárodných súťaží, napr. medzinárodnej interpretačnej súťaže v odbore organ na hudobnom festivale Pražská jar (1966).

Zverejnené v marci 2017.

Kamrlová, Eva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamrlova-eva