Kampala

Popis ilustrácie

Kampala, hlavné mesto Ugandy

Text hesla

Kampala — hlavné mesto Ugandy a administratívne stredisko regiónu Central a okresu Kampala na sev. brehu Viktóriinho jazera; 1,604 mil. obyvateľov, aglomerácia 1,991 mil. obyvateľov (2011). Hlavné obchodné, priemyselné a kultúrne stredisko štátu. Priemysel textilný, odevný, potravinársky, strojársky, cementársky, drevársky, farmaceutický. Obchod s bavlnou, kávou a tabakom. Dopravná križovatka, železničné spojenie s Keňou, prístav na Viktóriinom jazere Port Bell (v aglomerácii mesta), medzinárodné letisko (pri Entebbe, 35 km od Kampaly, najväčšie medzinárodné letisko štátu).

Mesto vzniklo koncom 19. stor. okolo pahorka, ktorý bol obľúbeným miestom poľovačiek bugandského kráľa (kabaka) Mutesu I. (*1837, †1884) a ktorý neskôr Briti nazvali Impala (podľa antilopy impaly červenkavej, skomolením tohto slova vznikol názov Kampala). Stalo sa hlavným mestom kráľovstva Buganda, počas britskej kolonizácie (od 1890) administratívnym centrom britskej kolónie (koloniálna vláda však sídlila v Entebbe), od získania nezávislosti (1962) hlavné mestom Ugandy. Počas ugandsko-tanzánijskej vojny (1978 – 79) bolo výrazne poškodené, po vojne kompletne prestavané.

Stavebné pamiatky: na pahorku Kasubi pohrebisko kráľov Bugandy. Posvätný okrsok založený 1881 pozostáva z viacerých stavieb z netrvanlivých materiálov (dreva, trstiny) usporiadaných v kruhu. V hlavnej budove kruhového pôdorysu sa pôvodne nachádzali štyri kráľovské hroby. R. 2001 bolo pohrebisko zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, 2010 zničené požiarom, v súčasnosti zrekonštruované. Na vŕšku Kampala moderná mešita Gaddafi (2003 – 07; na mieste britskej pevnosti Fort Lugard z 90. rokov 19. stor.); v časti Mengo viaceré vládne budovy v koloniálnom štýle (napr. kráľovský palác Lubiri, komplex viacerých stavieb budovaný od 1885; budova bývalého parlamentu Lukiiko a i.); na vŕšku Namirembe anglikánska Katedrála sv. Pavla (1915 – 19, na mieste staršej); bahaistický chrám (1958 – 61); viaceré moderné vládne budovy a mešity. Sídlo viacerých univerzít, napr. univerzity Makerere (založenej 1922), Technickej univerzity Kampaly (1954), Saint Lawrence University (2006), múzeí, napr. Múzea Ugandy (založené 1908), galérií, divadiel a i.

Zverejnené v marci 2017.

Kampala [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kampala