Kamenev, Sergej Sergejevič

Text hesla

Kamenev, Sergej Sergejevič, 16. 4. 1881 Kyjev – 25. 8. 1936 Moskva — ruský a sovietsky vojenský činiteľ. Pochádzal z rodiny vojenských inžinierov. Po absolvovaní Nikolajevskej vojenskej akadémie generálneho štábu v Petrohrade (1907) slúžil v 165. luckom pešom pluku, popritom vyučoval taktiku a topografiu na vojenskej škole v Kyjeve. Počas 1. svet. vojny veliteľ 30. pešieho poltavského pluku, od novembra 1917 náčelník 15. armádneho zboru, potom náčelník štábu 3. armády. Počas občianskej vojny v Rusku 1918 – 20 sa pripojil k Červenej armáde, ako veliteľ vojsk na vých. fronte úspešne bojoval proti jednotkám admirála A. V. Kolčaka (Ural, Povolžie). R. 1919 – 24 vrchný veliteľ ozbrojených síl, podieľal sa na potlačení povstaní v Karélii, Buchare a i. Popri vojenskej službe pôsobil aj vo Vojenskej akadémii M. V. Frunzeho v Moskve. R. 1927 – 34 tajomník ľudového komisára vojenstva a námorníctva, zástupca predsedu revolučného vojenského sovietu ZSSR, od 1934 náčelník protivzdušnej obrany. Počas čistiek v Červenej armáde (1937 – 39) bol posmrtne obvinený z účasti na vojenskom sprisahaní a jeho meno bolo vymazané z histórie občianskej vojny. Rehabilitovaný 1956.

Zverejnené v marci 2017.

Kamenev, Sergej Sergejevič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenev-sergej-sergejevic