Kambysés II.

Text hesla

Kambysés II., aj Kambýses, asi 560 pred n. l. pravdepodobne Ekbatana, dnes Hamadán – 522 pred n. l. približne oblasť dnešnej Sýrie — staroperzský kráľ (530 – 522 pred n. l.) a egyptský vládca (525 – 522 pred n. l.) z dynastie Achajmenovcov, syn Kýra II. Veľkého. Ako najstarší kráľovský syn bol vymenovaný za kráľa Babylonie, v tom čase jednej z najdôležitejších provincií Staroperzskej ríše (Perzská ríša). Významne rozšíril hranice ríše. Podľa behistúnskeho nápisu, najdôležitejšieho prameňa o jeho živote, využil oslabenie Egypta, 525 pred n. l. ho víťazstvom nad kráľom Psamtekom III. dobyl a dal sa korunovať za kráľa novej, 27. dynastie. Postupne si podmanil grécke osady v Kyrenaike i líbyjské kmene, jeho ťaženia do Núbie (kráľovstvo Kuš) a Etiópie (524 pred n. l.) však boli neúspešné a následne proti nemu vypuklo v Egypte povstanie. Jeho návrat do vlasti urýchlili aj početné perzské povstania vedené kňazom Gaumatom vydávajúcim sa za Bardiju (gr. Smerdis), Kambysésovho zavraždeného brata. Počas cesty však za nevyjasnených okolností zomrel.

Zverejnené v marci 2017.

Kambysés II. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kambyses-ii