Kalomiris, Manolis

Text hesla

Kalomiris, Manolis, 14. 12. 1883 Smyrna, dnes İzmir – 3. 4. 1962 Atény — grécky hudobný skladateľ, jeden zo zakladateľov gréckej národnej hudby. R. 1894 – 99 študoval hru na klavíri v Aténach a 1899 – 1900 v Istanbule, 1901 – 06 kompozíciu a hudobnú teóriu vo Viedni. R. 1910 sa natrvalo usadil v Grécku, 1911 – 19 pôsobil na Aténskom konzervatóriu, 1919 založil a do 1926 viedol Helénske konzervatórium, spoluzakladateľ (1926) a prvý riaditeľ (do 1948) Národného konzervatória v Aténach, súčasne 1944 – 45 riaditeľ Gréckej národnej opery v Aténach, 1950 – 52 predseda jej správnej rady. Od 1936 člen Spolku gréckych skladateľov (1936 – 45 a 1947 – 57 predseda, od 1958 čestný predseda), od 1945 člen Aténskej akadémie.

Autor opier Hlavný majster (O Protomastoras, 1915), Matkin prsteň (To dachtylidi tis manas, 1917), Úsvit (Anatoli, 1945) a Konštantín Palaiologos (Konstantinos Paleologos, 1961), troch symfónií (1920, 1930, 1955), klavírneho (1935) a husľového (1955) koncertu, zborových diel, komornej a scénickej hudby, ako aj viacerých teoretických prác a úprav gréckych ľudových piesní.

Zverejnené v marci 2017.

Kalomiris, Manolis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalomiris-manolis