Kálmán, Emmerich

Popis ilustrácie

Emmerich Kálmán

Text hesla

Kálmán, Emmerich, aj Imre, 24. 10. 1882 Siófok – 30. 10. 1953 Paríž — maďarský hudoobný skladateľ, popredný predstaviteľ druhej vlny viedenskej klasickej operety. Študoval kompozíciu na hudobnej akadémii a právo na univerzite v Budapešti. Po úspešnom uvedení svojej prvej operety Jesenné manévre (Tatárjárás) v Budapešti (1908) sa usadil vo Viedni, kde prežil svoje najplodnejšie obdobie, po anšluse Rakúska odišiel 1938 do Paríža a 1940 do USA. Po 2. svet. vojne sa vrátil do Európy, od 1949 žil v Paríži.

Jeho svojská hudobná reč vychádzala zo štylizácie maďarskej ľudovej hudby (čardáš), ako aj z viedenských tradícií (valčík). Mnohé operety, napr. Cigánsky primáš (Der Zigeunerprimas, 1912), ale najmä Čardášová princezná (Csárdásfürstin, 1915) a Grófka Marica (Gräfin Mariza, 1924), čerpajú zo života rakúsko-uhorskej šľachty, ako aj ľudových vrstiev. Od konca 20. rokov 20. stor. sa v jeho tvorbe objavovali aj modernejšie prvky, badateľný je napr. vplyv začínajúceho amerického muzikálu a džezu. Autor operiet Bajadéra (Die Bajadere, 1921), Cirkusová princezná (Die Zirkusprinzessin, 1926), Vojvodkyňa z Chicaga (Die Herzogin von Chicago, 1928), Fialka z Montmartru (Das Veilchen vom Montmartre, 1930), Arizona Lady (uvedená posmrtne 1954); jeho tvorba z povojnového obdobia však nemala väčší ohlas.

Zverejnené v marci 2017.

Kálmán, Emmerich [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalman-emmerich