Kallio, Kyösti

Popis ilustrácie

Kyösti Kallio

Text hesla

Kallio, Kyösti, 10. 4. 1873 Ylivieska, provincia Oulu – 19. 12. 1940 Helsinki — fínsky politik, prezident 1937 – 40. R. 1904 – 06 poslanec krajinského snemu, 1906 zakladajúci člen Agrárnej strany, ktorú 1917 – 18 viedol v parlamente (Landtagu). Počas občianskej vojny 1918 zaujal umiernený postoj, neschvaľoval represie proti porazeným boľševikom. Pri utváraní fínskej nezávislosti presadzoval (spočiatku neúspešne) republikánske zriadenie, 1922 – 24, 1925 – 26, 1929 – 30 a 1936 – 37 pôsobil vo funkcii premiéra. Počas prvého obdobia v úrade presadil zásadnú právnu normu umožňujúcu štátu vykúpiť časť veľkostatkárskej pôdy a poskytnúť ju za prijateľnú úhradu maloroľníkom, čím podporil rozvoj fínskej sídelnej štruktúry na vidieku, ako aj reformy upravujúce jazykové, školské, náboženské a vojenské záležitosti. Ako antikomunista bol oponentom sociálnodemokratickej strany, nepovolil však jej legislatívny zákaz a napriek ponuke sa nepostavil do čela extrémnej pravice. Po zvolení za prezidenta úzko spolupracoval s parlamentom. Počas sovietsko-fínskej vojny (→ zimná vojna) patril k rezolútnym odporcom územných ústupkov, bol však donútený súhlasiť s podpísaním nevýhodnej mierovej dohody (12. 3. 1940). Koncom augusta 1940 zo zdravotných príčin abdikoval a nepodieľal sa na fínsko-nemeckom zblížení v nasledujúcom období.

Zverejnené v marci 2017.

Kallio, Kyösti [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kallio-kyosti