Kallasová, Aino

Text hesla

Kallasová (Kallas), Aino (Julia Maria), 2. 8. 1878 Viipuri, dnes Vyborg – 9. 11. 1956 Helsinki — fínska prozaička, predstaviteľka novoromantizmu, dcéra J. Krohna. Vydala sa za estónskeho diplomata a väčšiu časť života strávila v Estónsku, čo ovplyvnilo i jej literárnu tvorbu. V realisticky a symbolisticky ladenej poviedke Svadba (Häät, 1904 – 05) a v zbierke poviedok Mesto odchádzajúcich lodí (Lähtevien laivojen kaupunki, 1913) zachytila príbehy z estónskych dejín a zo života fínskej spoločnosti začiatku 20. stor. R. 1922 – 35 žila v Londýne, kde jej manžel pôsobil ako veľvyslanec. Z tohto obdobia pochádzajú jej historické novely napísané v archaizujúcom štýle (tzv. balady v próze) Barbara von Tisenhusen (1923) a Farár z Reigi (Reigin pappi, 1926), v ktorých vykresľuje baladický príbeh o láske a smrti. Námetom novely Vlčia nevesta (Sudenmorsian, 1928) napísanej na motívy ľudovej povesti a poukazujúcej na postavenie žien vo fínskej spoločnosti v 20. rokoch 20. stor. je príbeh tragickej lásky mladej ženy, u ktorej sa prejavujú poruchy osobnosti. R. 1952 – 56 Kallasová vydala Denníky (Päiväkirjat, 5 zväzkov), v ktorých zachytila duchovný i spoločenský život v Európe na začiatku 20. stor.

Zverejnené v marci 2017.

Kallasová, Aino [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kallasova-aino