Kalkbrenner, Friedrich

Popis ilustrácie

Friedrich Kalkbrenner

Text hesla

Kalkbrenner, Friedrich (Michael Wilhelm), aj Frédéric, 2. – 8. 11. 1785 pri Kasseli – 10. 6. 1849 Enghien-les-Bains (pri Paríži) — francúzsky klavirista, hudobný skladateľ a pedagóg klavírnej hry nemeckého pôvodu. R. 1799 – 1801 študoval na parížskom konzervatóriu, 1803 – 04 u J. G. Albrechtsbergera vo Viedni, kde sa venoval aj koncertnej činnosti. Tam sa zoznámil s M. Clementim a J. N. Hummelom. Od 1806 pôsobil v Paríži, 1814 – 24 v Londýne, od konca 1824 opäť v Paríži. K jeho priaznivcom patrili F. Liszt, R. Schumann, F. Mendelssohn-Bartholdy a F. Chopin, ktorému poskytoval rady v klavírnej technike. Kalkbrenner rozvinul v metodike klavírnej hry prstovú techniku, hru s uvoľneným zápästím, ako aj hru oktáv, ľavej ruky a pedálu. Na zdokonalenie prstovej techniky využíval aj mechanickú pomôcku, tzv. vodič ruky (fr. guide-mains, nem. Handleiter). Jeho hudobné dielo má väčšinou charakter salónnej hudby. Autor 4 klavírnych koncertov (1823 – 35), komorných diel, klavírnych sonát, noktúrn a etúd, ako aj metodických prác Metóda, ako sa naučiť hrať na klavíri pomocou vodiča rúk (Méthode pour apprendre le piano-forte à l’aide du guide-mains, 1830) a Rozprava o súlade hry klaviristu (Traité d’harmonie du pianiste, 1849).

Zverejnené v marci 2017.

Kalkbrenner, Friedrich [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalkbrenner-friedrich