Kalifornský prúd

Text hesla

Kalifornský prúd — studený povrchový morský prúd v severových. časti Tichého oceána, súčasť systému anticyklonálnych morských prúdov, vetva Severného tichomorského prúdu, od ktorého smeruje na juhovýchod, tečie pozdĺž záp. pobrežia Severnej Ameriky od približne 45° sev. zemepisnej šírky po približne 20° sev. zemepisnej šírky, v smere pasátov sa stáča na juh až západ a splýva so Severným rovníkovým prúdom; rýchlosť okolo 1 – 2 km/h, teplota vrchných vrstiev vody v lete od 17 °C na severe do 26 °C na juhu, v zime 12 – 25 °C, slanosť 30,0 – 34,5 ‰.

Zverejnené v marci 2017.

Kalifornský prúd [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalifornsky-prud