Kajanus, Robert

Text hesla

Kajanus, Robert, 2. 12. 1856 Helsinki – 6. 7. 1933 tamže — fínsky dirigent a hudobný skladateľ. Študoval v Helsinkách, Lipsku a Paríži. Jeden zo zakladateľov fínskej národnej hudby. R. 1882 založil Helsinský mestský orchester (Helsingin kaupunginorkesteri; do 1914 pod názvom Helsinská orchestrálna spoločnosť, Helsingin orkesteriyhdistyksen), kde pôsobil nepretržite do 1932 ako šéfdirigent a zaslúžil sa o jeho medzinárodnú umeleckú prestíž. Popri klasickom repertoári pravidelne uvádzal diela J. Sibelia. R. 1900 orchester pod Kajanusovým dirigentským vedením reprezentoval fínsku hudbu na Svetovej výstave v Paríži. Autor dvoch Fínskych rapsódií (Suomalainen rapsodia, 1881, 1886), symfonickej básne Aino (1885), Sinfonietty (1915) pre sláčikový orchester, suít, ako aj komornej, inštrumentálnej a vokálnej hudby.

Zverejnené v marci 2017.

Kajanus, Robert [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kajanus-robert