Kagan, Oleg

Text hesla

Kagan, Oleg, 22. 11. 1946 Južno-Sachalinsk – 15. 7. 1990 Mníchov — ruský huslista, manžel N. Gutmanovej. R. 1953 – 59 študoval na Lotyšskom štátnom konzervatóriu u Joachima Brauna (*1929, †2013) v Rige, 1959 – 65 na Centrálnej hudobnej škole u Borisa Kuznecova a krátko na Moskovskom konzervatóriu P. I. Čajkovského u D. Oistracha v Moskve. Umeleckú dráhu aktívne rozvíjal sólisticky i v spolupráci s viacerými ruskými umelcami, o. i. s klaviristkami Jelizavetou Leonskou (*1945), Elisou Virsaladzeovou (*1942), ako aj s N. Gutmanovou, D. Oistrachom (pod jeho dirigentským vedením nahral husľové koncerty W. A. Mozarta) a violistom Jurijom Bašmetom (*1953). So S. Richterom realizoval nahrávky diel W. A. Mozarta i skladateľov súčasnej hudby (A. Berga, E. V. Denisova, S. A. Gubajdulinovej, A. Šnitkeho) a od 1969 s ním pravidelne účinkoval. V spolupráci s N. Gutmanovou a inými realizoval viaceré komorné koncerty z tvorby J. S. Bacha, L. van Beethovena, F. Schuberta, J. Brahmsa, M. Ravela a A. Honeggera. Virtuózna Kaganova hra inšpirovala jeho súčasníkov na napísanie viacerých hudobných diel, ktoré mu venovali a ktoré aj premiérovo uviedol, napr. Koncert pre husle a orchester č. 3 (1979) a Dvojkoncert pre husle a violončelo (1982) A. Šnitkeho, Koncert pre husle a violončelo (1980) A. Vieru a Sonátu pre husle a violončelo Gioisci (1981) S. A. Gubajdulinovej. Víťaz prestížnych súťaží v hre na husliach, napr. Medzinárodnej husľovej súťaže J. Sibelia v Helsinkách (1965) a J. S. Bacha v Lipsku (1968), nositeľ viacerých ocenení na medzinárodných súťažiach G. Enesca v Bukurešti (1964) a P. I. Čajkovského v Moskve (1966).

Zverejnené v marci 2017.

Kagan, Oleg [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kagan-oleg