Kadłubek, Wincenty

Popis ilustrácie

Wincenty Kadłubek: Chronica Polonorum, strana s poznámkami, 1612

Text hesla

Kadłubek [-vu-], Wincenty, aj majster Wincenty, okolo 1150 Karwów alebo Kargów (pri Opatówe) – 8. 3. 1223 Jędrzejów — poľský kronikár. Pochádzal zo šľachtickej rodiny, 1167 – 85 študoval v Paríži alebo v Bologni, bol kaplánom a notárom kráľa Kazimíra II. Spravodlivého, 1208 – 18 krakovský biskup, 1218 vstúpil do cisterciánskeho kláštora v Jędrzejówe. Autor latinskej kroniky Chronica Polonorum (knižne prvý raz 1612), ktorá obsahuje výpožičky z diel antických autorov, príbehy o bojoch Poliakov proti pohanom, Pomoranom, Jatvingom a o výpravách do Pruska, ako aj cyklus povestí o legendárnom kniežati Krakovi, jeho dcére Wande a drakovi na Waweli; vyznačuje sa kvetnatým alegorickým štýlom. R. 1764 blahorečený.

Zverejnené v marci 2017.

Kadłubek, Wincenty [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kadlubek-wincenty