Kadeš

Text hesla

Kadeš, akkadsky Qidšu, chetitsky Kinza, dnes Tell Nebi Mend — archeologická lokalita v západnej Sýrii juhozápadne od mesta Homs pri rieke Orontes (dnes Asi). Hoci jej najstaršie osídlenie je doložené v 6. tisícročí pred n. l., trvalo bola osídlená od 3. tisícročia pred n. l. Od začiatku 2. tisícročia pred n. l. tam jestvovalo mesto obohnané obranným valom, ktoré bolo okolo 1600 pred n. l. zničené a opustené. Zakrátko sa však opäť začalo rozvíjať. Pre jeho strategickú polohu oň súperili Egypt a Chetitská ríša. Prvá zmienka o meste Kadeš (nazvanom podľa sýrskej bohyne Kadeš) pochádza z egyptských prameňov v súvislosti s bitkou pri Megidde 1457 pred n. l., v ktorej egyptský faraón Thutmose III. porazil koalíciu sýrskych mestských štátov vedenú kadešským vládcom. Okolo 1340 pred n. l. sa Kadeš dostal pod vplyv Chetitov, začiatkom 13. stor. pred n. l. ho dobyl egyptský faraón Setchi I. R. 1275 (alebo 1274) pred n. l. sa pri Kadeši odohrala jedna z najslávnejších bitiek staroveku a pravdepodobne aj najväčšia bitka bojových vozov (asi 5-tis.) v histórii, v ktorej bojovali o vládu nad stredomorským pobrežím sýrsko-palestínskej oblasti Egypt (Ramesse II.) a Chetitská ríša (Muvatalli II.). Bitka sa skončila nerozhodne, víťazstvo si však pripisovali obidve strany. Kadeš zostal pod chetitským vplyvom a okolo 1185 pred n. l. po invázii morských národov zanikol; sporadické osídlenie lokality je doložené ešte v 1. tisícročí pred n. l.

Zverejnené v marci 2017.

Kadeš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kades