kadáver

Text hesla

kadáver [lat.] —

1. lek. mŕtve telo, mŕtvola;

2. veter., poľov. telo mŕtveho (uhynutého) zvieraťa. Likviduje sa v kafilérii.

Text hesla

kadáver [lat.] —

1. lek. mŕtve telo, mŕtvola;

2. veter., poľov. telo mŕtveho (uhynutého) zvieraťa. Likviduje sa v kafilérii.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kadáver [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-05-13]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kadaver