Kadare, Ismail

Popis ilustrácie

Ismail Kadare

Text hesla

Kadare, Ismail, 28. 1. 1936 Gjirokastër — albánsky básnik a prozaik. Po štúdiách na univerzite v Tirane (1958) a na Literárnom inštitúte M. Gorkého v Moskve (1958 – 60) pôsobil ako novinár, neskôr sa venoval len literárnej tvorbe. R. 1990 požiadal o politický azyl vo Francúzsku, žije striedavo vo Francúzsku a v Albánsku. Debutoval básnickou zbierkou Moje storočie (Shekulli im, 1961). Neskôr sa venoval najmä próze, preslávil sa románom Generál mŕtvej armády (Gjenerali i ushtrisë së vdekur, 1963; slov. 1983) o vykopávaní ostatkov talianskych vojakov padlých v Albánsku počas 2. svet. vojny. Ústrednou témou jeho tvorby je utláčanie jedinca totalitnou štátnou mocou, ktorej kritiku vyjadroval nepriamo (pomocou alegórií), napr. román Zamestnanec paláca snov (Nëpunësi i pallatit të ëndrrave, 1981; neskôr vyšiel pod názvom Palác snov, Pallati i ëndrrave) je politickou alegóriou o kontrole snov predstaviteľmi štátnej moci, ktorá zbavuje obyvateľov aj ich najvnútornejšej slobody. Po páde komunizmu v Európe (1989 – 90) vyjadroval kritiku aj otvorene, napr. v románe Spiritus (1996; slov. 2002) zobrazil atmosféru v meste, v ktorom sa používajú najmodernejšie metódy odpočúvania obyvateľov, v románe Pochybená večera (Darka e gabuar, 2008) zachytil príbeh lekára obvineného z protištátneho sprisahania. Autor románov Rozčesnutý apríl (Prilli i thyer, 1978) o krvnej pomste, v ktorom sa inšpiroval albánskou kultúrnou tradíciou, a Nehoda (Aksidenti, 2010) o smrteľnej autonehode milencov, ktorá bola pravdepodobnej zinscenovaná z politických príčin, ďalej výberu prekladov poézie a literárnych reflexií o aktuálnych udalostiach Pozvanie do spisovateľovej pracovne (Ftesë në studio, 1990), triptychu kratších próz Tri žalospevy za Kosovo (Tri këngë zie për Kosovën, 1998) venovaného problematike osamostatnenia Kosova, knihy rozhovorov Barbarské časy. Z Albánska do Kosova (Kohë barbare. Nga Shqipëria në Kosovë, 2000) a knihy esejí Aischylos, ten veľký smoliar (Eskili, ky humbës i madh, 2001; slov. 2006), v ktorej sa zamýšľa nad vývojom dramatickej tvorby. Prvý nositeľ medzinárodnej literárnej ceny Man Booker International Prize (2005) a nositeľ Ceny astúrskeho princa za literatúru (Premio Principe de Asturias de las Letras, 2009).

Zverejnené v marci 2017.

Kadare, Ismail [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kadare-ismail