Južný oceán

Text hesla

Južný oceán — oceán rozkladajúci sa medzi pobrežím Antarktídy a rovnobežkou 60° juž. zemepisnej šírky (v tejto oblasti sa morský prúd Západný príhon pohybuje v smere hodinových ručičiek okolo Antarktídy a pomerne silno izoluje vrchné vody Južného oceánu od vôd priľahlých oceánov); plocha 20,327 mil. km2, priemerná hĺbka 4 000 – 5 000 m, maximálna hĺbka 7 235 m. Južný oceán bol 2000 definovaný Medzinárodnou hydrografickou organizáciou, v súčasnosti nie je tento návrh ešte ratifikovaný.

Text hesla

Južný oceán — oceán rozkladajúci sa medzi pobrežím Antarktídy a rovnobežkou 60° juž. zemepisnej šírky (v tejto oblasti sa morský prúd Západný príhon pohybuje v smere hodinových ručičiek okolo Antarktídy a pomerne silno izoluje vrchné vody Južného oceánu od vôd priľahlých oceánov); plocha 20,327 mil. km2, priemerná hĺbka 4 000 – 5 000 m, maximálna hĺbka 7 235 m. Južný oceán bol 2000 definovaný Medzinárodnou hydrografickou organizáciou, v súčasnosti nie je tento návrh ešte ratifikovaný.

Zverejnené v novembri 2013.

Južný oceán [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/juzny-ocean