Južná Austrália

Popis ilustrácie

Poloha

Text hesla

Južná Austrália, anglicky South Australia — štát v južnej časti Austrálie rozkladajúci sa pozdĺž Veľkého austrálskeho zálivu; rozloha 984 482 km2, 1699 mil. obyvateľov (2015), hlavné mesto Adelaide.

Tri štvrtiny územia zaberajú nížiny s púšťami a polopúšťami, na severovýchode početné periodické slané jazerá (Eyrovo jazero, Torrensovo jazero, Gairdnerovo jazero, jazero Frome a i.) a suché riečne korytá (creek) zapĺňajúce sa vodou iba po sporadických dažďoch, na severozápade Musgravove vrchy, na juhovýchode Flindersove vrchy a Mount Lofty. Hlavnou riekou je dolný tok rieky Murray. Extrémne suché podnebie, na juhu subtropické; priemerná teplota v januári 29 °C, v júli 15 °C; najsuchšie územie Austrálie (oblasť Eyrovho jazera je miesto s najnižším ročným úhrnom zrážok v krajine, okolo 100 mm). Vnútrozemie väčšinou pokryté púšťou má len skromný krovitý porast.

Priemyselno-poľnohospodársky štát, priemysel banský (ťažba uránu, rúd železa, medi a zlata), strojársky, automobilový, farmaceutický, potravinársky, vinársky (zabezpečuje viac ako polovicu produkcie austrálskeho vína), informatický. Pestovanie obilia, viniča, ovocia a i.; chov oviec.

V Adelaide medzinárodné letisko, ktoré má železničné spojenie s veľkými mestami Austrálie (Sydney, Melbourne, Perth, Darwin); hlavné prístavy: Adelaide, Whyalla. Obyvateľstvo je koncentrované v metropolitnom areáli Adelaide (70 % obyvateľstva), v úzkom pruhu pri juhovýchodnom pobreží a pri rieke Murray.

Pôvodne britská kolónia, 1901 sa stala členom Austrálskeho zväzu (→ Austrália, história, objavovanie kontinentu; → austrálski domorodci).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 27. júla 2018.

Južná Austrália [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/juzna-australia