Juraj IV.

Text hesla

Juraj IV., plným menom George August Frederick, 12. 8. 1762 Londýn – 26. 6. 1830 Windsor — britský a hannoverský kráľ (od 1820) z hannoverskej dynastie, syn Juraja III. Od 1811 do otcovej smrti vládol ako princ regent. R. 1794 tajne uzatvoril morganatické manželstvo s dvakrát ovdovenou Mariou Fitzherbertovou (*1756, †1837), ktoré však parlament vyhlásil za neplatné, a 1795 bol donútený oženiť sa so sesternicou Karolínou (Caroline von Braunschweig, *1768, †1821), ktorú nenávidel. Po nástupe na trón pokračoval v konzervatívnej politike (podporoval jednostranne toryovcov). Počas jeho vlády bola 1825 postavená prvá verejná železnica s trvalou parnou trakciou (The Stockton and Darlington Railway, S & DR). Patril k veľkorysým mecenášom umenia, pre svoj neusporiadaný, resp. zhýralý súkromný život a aroganciu jeden z najneobľúbenejších britských panovníkov. Jeho jediná dcéra Charlotte Augusta (*1796, †1817) zomrela pri pôrode mŕtveho syna, jeho nástupcom sa stal mladší brat Viliam (IV.).

Text hesla

Juraj IV., plným menom George August Frederick, 12. 8. 1762 Londýn – 26. 6. 1830 Windsor — britský a hannoverský kráľ (od 1820) z hannoverskej dynastie, syn Juraja III. Od 1811 do otcovej smrti vládol ako princ regent. R. 1794 tajne uzatvoril morganatické manželstvo s dvakrát ovdovenou Mariou Fitzherbertovou (*1756, †1837), ktoré však parlament vyhlásil za neplatné, a 1795 bol donútený oženiť sa so sesternicou Karolínou (Caroline von Braunschweig, *1768, †1821), ktorú nenávidel. Po nástupe na trón pokračoval v konzervatívnej politike (podporoval jednostranne toryovcov). Počas jeho vlády bola 1825 postavená prvá verejná železnica s trvalou parnou trakciou (The Stockton and Darlington Railway, S & DR). Patril k veľkorysým mecenášom umenia, pre svoj neusporiadaný, resp. zhýralý súkromný život a aroganciu jeden z najneobľúbenejších britských panovníkov. Jeho jediná dcéra Charlotte Augusta (*1796, †1817) zomrela pri pôrode mŕtveho syna, jeho nástupcom sa stal mladší brat Viliam (IV.).

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Juraj IV. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-13]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/juraj-iv