Jun Son-do

Text hesla

Jun Son-do, júl 1587 Soul – 1671 ostrov Pogil-do, provincia Čolla-namdo — kórejský básnik, učenec a politik. Jeho život i tvorba bývajú prirovnávané k čínskemu básnikovi Čchü Jüanovi, jeho lyrické verše plné obrazov snových krajín s majstrovským vyjadrením ich farebnosti a atmosféry majú aj filozofické vyústenie odrážajúce kontemplatívny život v súlade s prírodou. Preslávil sa najmä cyklickými básňami sidžo s prírodnými motívmi, v ktorých sa prelína klasická oslava prírody s postrehmi zo sveta rybárov a dedinčanov. Autor básnických zbierok Pieseň o piatich priateľoch (Ouga, 1642 – 45) a Rybárove ročné obdobia (Obusasisa, 1651), ktorá obsahuje 40 básní. Výber jeho básní vyšiel v českých antológiách kórejskej poézie Chryzantémy (1958, zostavil O. Vyhlídal) a Jasná luna v prázdných horách (2001, Vladimír Pucek a Petr Borkovec).

Text hesla

Jun Son-do, júl 1587 Soul – 1671 ostrov Pogil-do, provincia Čolla-namdo — kórejský básnik, učenec a politik. Jeho život i tvorba bývajú prirovnávané k čínskemu básnikovi Čchü Jüanovi, jeho lyrické verše plné obrazov snových krajín s majstrovským vyjadrením ich farebnosti a atmosféry majú aj filozofické vyústenie odrážajúce kontemplatívny život v súlade s prírodou. Preslávil sa najmä cyklickými básňami sidžo s prírodnými motívmi, v ktorých sa prelína klasická oslava prírody s postrehmi zo sveta rybárov a dedinčanov. Autor básnických zbierok Pieseň o piatich priateľoch (Ouga, 1642 – 45) a Rybárove ročné obdobia (Obusasisa, 1651), ktorá obsahuje 40 básní. Výber jeho básní vyšiel v českých antológiách kórejskej poézie Chryzantémy (1958, zostavil O. Vyhlídal) a Jasná luna v prázdných horách (2001, Vladimír Pucek a Petr Borkovec).

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jun Son-do [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jun-son-do