Julius Africanus

Text hesla

Julius Africanus [júlijus áfriká-], Sextus, gr. Iulios (resp. Iúlios) Afrikanos, lat. Sextus Iulius Africanus, 180 – približne 250 — grécky spisovateľ a historiograf. Žil a pôsobil v Rímskej ríši. Autor svetovej kroniky Chronografiai (5 kníh, zachovali sa len zlomky) považovanej za prvé synchrónne dejiny starovekých Židov, Grékov a Rimanov od stvorenia sveta po 221 n. l., z ktorej často citoval Eusebios z Caesarey, ako aj čiastočne zachovaného tematicky rôznorodého (vojenská stratégia, medicína, mágia ap.) encyklopedického diela Výšivky (Kestoi, 24 kníh). Výkladu biblických kníh sa venoval v Liste Aristeidovi (Epistolé pros Aristeidén) a v Liste Origenovi (Epistolé pros Órigenén).

Zverejnené v novembri 2013.

Julius Africanus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/julius-africanus