Juhozápadný mys

Text hesla

Juhozápadný mys, anglicky South West Cape — mys na juhozáp. pobreží Tasmánie, 43°34‘16“ juž. zemepisnej šírky, 146°01‘53“ vých. zemepisnej dĺžky.

Zverejnené v novembri 2013.

Juhozápadný mys [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/juhozapadny-mys