Juhokórejské vrchy

Text hesla

Juhokórejské vrchy, Sobäksanmäk — pohorie na juhu Kórejskej republiky, najvyšší vrch Čirisan, 1 915 m n. m. Budované prekambrickými rulami, granitmi, porfýrmi, na vých. okrajoch mezozoickými vápencami. Skladá sa z viacerých horských pásem. Svahy sú silno poznačené eróznymi a denudačnými procesmi. Pestovanie ryže, bavlníka, jačmeňa, pšenice a sóje. Ťažba molybdénu.

Zverejnené v novembri 2013.

Juhokórejské vrchy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/juhokorejske-vrchy