Jugurtha

Popis ilustrácie

Jugurtha, portrét na striebornej minci

Text hesla

Jugurtha [-ta], lat. Iugurtha, okolo 160 pred n. l. – 104 pred n. l. Rím — numídsky kráľ (od 118 pred n. l.), syn kráľa Mastanabala (†140 pred n. l.).

Po 135 pred n. l. ho Mastanabalov brat a spoluvládca Micipsa poslal do Hispánie na pomoc rímskemu vojvodcovi Scipionovi Africanovi Mladšiemu (→ Scipio) pri potlačení protirímskeho povstania Keltoiberov (133 pred n. l. dobytie Numantie), čím chcel vyjadriť priateľský postoj Numídie k Rimanom. Po návrate ho Micipsa adoptoval a spolu so svojimi synmi Hiempsalom a Adherbalom ustanovil za svojho nástupcu. Po Micipsovej smrti (118 pred n. l.) však vypukli mocenské boje. R. 117 pred n. l. dal Jugurtha zavraždiť Hiempsala, a aby mu rímsky senát pri rozdeľovaní Numídie medzi neho a Adherbala pridelil úrodnejší západ, podplatil senátora Lucia Opimia (†po 109 pred n. l.). Po rozdelení krajiny senátom (116 pred n. l.) však Adherbala, ktorý získal východ krajiny s hlavným mestom Cirta (dnes Constantine), napadol, zabil (112 pred n. l.) a zmocnil sa vlády nad celou Numídiou. Keďže počas dobýjania Cirty boli zabití aj rímski kupci, vyhlásil Rím Jugurthovi vojnu (začiatok tzv. jugurthskej vojny; 111 pred n. l.). Jugurtha však podplatil rímskych veliteľov a niekoľkokrát rímske vojsko porazil. Keď dal 110 pred n. l. zavraždiť Massivu (syna svojho druhého strýka Gulussu, †medzi 146 až 143 pred n. l.), boje vypukli opäť. Napriek tomu, že Jugurtha prinútil rímsku armádu vedenú konzulom Spuriom Postumiom Albinom (†po 110 pred n. l.) kapitulovať, 109 pred n. l. ho pri rieke Muthul porazil neúplatný rímsky konzul Metellus (Quintus Caecilius Metellus Numidicus, †po 98 pred n. l.). Jugurtha sa uchýlil do južných častí ríše a pokúšal sa získať pomoc od svokra, mauretánskeho kráľa Boccha I. (†33 pred n. l.). Spolu s Bocchom obnovili boje s Rímom a napadli Metellom obsadenú Cirtu. R. 107 pred n. l. prevzal velenie rímskych vojsk nový konzul, populár Marius, ktorý 106 pred n. l. boje s Jugurthom ukončil. Po rokovaniach medzi Bocchom a Mariovým pomocným veliteľom (kvestorom) Sullom (105 pred n. l.) vydal Bocchus výmenou za spojeneckú zmluvu s Rímom a za časť Numídie Jugurthu Rimanom. Ten bol 104 pred n. l. prevezený do Ríma a vo väzení zaškrtený.

Jugurthskú vojnu opísal rímsky historik Sallustius v diele Vojna s Jugurthom (Bellum Iugurthinum), v ktorom zároveň odsúdil úplatnú politiku rímskych vládnucich vrstiev počas krízy republiky.

Zverejnené v novembri 2013.

Jugurtha [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jugurtha