judaikum

Text hesla

judaikum [vl. m.] — literárne dielo, kniha, listina ap. týkajúce sa Židov alebo pochádzajúce zo židovského prostredia.

Zverejnené v novembri 2013.

Judaikum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/judaikum