Jonas, Franz Josef

Text hesla

Jonas, Franz Josef, 4. 10. 1899 Viedeň – 24. 4. 1974 tamže — rakúsky sociálnodemokratický politik. Pochádzal z českej rodiny z Moravy. R. 1919 – 32 pracoval ako tlačiarenský korektor. Už v mladosti sa zapojil do činnosti sociálnodemokratickej strany, v čase svetovej hospodárskej krízy stratil zamestnanie a 1932 – 34 pôsobil ako sekretár okresnej organizácie Sociálnodemokratickej robotníckej strany vo Viedni-Florisdorfe. Po porážke robotníckeho povstania vo februári 1934 bol jedným z piatich členov ilegálneho vedenia rakúskej sociálnej demokracie. Začiatkom 1935 bol uväznený, po prepustení (1936) pracoval ako účtovník v továrni na lokomotívy vo Florisdorfe. Po 1945 pokračoval v politickej činnosti, zúčastnil sa vytvorenia celorakúskej sociálnodemokratickej organizácie (SPÖ) a angažoval sa vo viedenskej komunálnej politike, od 1945 člen mestskej rady, 1951 – 65 starosta a krajinský hajtman Viedne, súčasne 1952 – 53 poslanec druhej komory (Bundesrat, Spolková rada) a 1953 – 65 prvej komory rakúskeho parlamentu (Nationalrat, Národná rada). V tom čase bol aj prezidentom Zväzu rakúskych miest. R. 1965 vyhral prezidentské voľby a stal sa štvrtým prezidentom povojnovej rakúskej spolkovej republiky. Zomrel počas svojho druhého volebného obdobia (od 1971).

Text hesla

Jonas, Franz Josef, 4. 10. 1899 Viedeň – 24. 4. 1974 tamže — rakúsky sociálnodemokratický politik. Pochádzal z českej rodiny z Moravy. R. 1919 – 32 pracoval ako tlačiarenský korektor. Už v mladosti sa zapojil do činnosti sociálnodemokratickej strany, v čase svetovej hospodárskej krízy stratil zamestnanie a 1932 – 34 pôsobil ako sekretár okresnej organizácie Sociálnodemokratickej robotníckej strany vo Viedni-Florisdorfe. Po porážke robotníckeho povstania vo februári 1934 bol jedným z piatich členov ilegálneho vedenia rakúskej sociálnej demokracie. Začiatkom 1935 bol uväznený, po prepustení (1936) pracoval ako účtovník v továrni na lokomotívy vo Florisdorfe. Po 1945 pokračoval v politickej činnosti, zúčastnil sa vytvorenia celorakúskej sociálnodemokratickej organizácie (SPÖ) a angažoval sa vo viedenskej komunálnej politike, od 1945 člen mestskej rady, 1951 – 65 starosta a krajinský hajtman Viedne, súčasne 1952 – 53 poslanec druhej komory (Bundesrat, Spolková rada) a 1953 – 65 prvej komory rakúskeho parlamentu (Nationalrat, Národná rada). V tom čase bol aj prezidentom Zväzu rakúskych miest. R. 1965 vyhral prezidentské voľby a stal sa štvrtým prezidentom povojnovej rakúskej spolkovej republiky. Zomrel počas svojho druhého volebného obdobia (od 1971).

Zverejnené v novembri 2013.

Jonas, Franz Josef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jonas-franz-josef