Jochum, Eugen

Text hesla

Jochum, Eugen, 1. 11. 1902 Babenhausen, Bavorsko – 26. 3. 1987 Mníchov — nemecký dirigent. Hru na klavíri a organe študoval v Augsburgu a dirigovanie od 1922 v Mníchove. Debutoval 1926 v Mníchove uvedením 7. symfónie A. Brucknera. Ako operný dirigent pôsobil v Mníchove, Kiele, Lübecku, Mannheime a vo Viedni. R. 1930 – 32 generálny hudobný riaditeľ v Duisburgu, od 1932 v Berlíne a 1934 – 49 v Hamburskej štátnej opere. R. 1949 založil v Mníchove Symfonický orchester bavorského rozhlasu, ktorý viedol do 1960. Propagoval diela C. Orffa, M. Regera a P. Hindemitha, patril k uznávaným dirigentom symfonickej tvorby A. Brucknera. Z uvádzaných operných diel sa k interpretačne najvýznamnejším zaradilo jeho naštudovanie tetralógie Prsteň Nibelungov R. Wagnera. R. 1961 – 64 viedol holandský kráľovský symfonický orchester Concertgebouw Orkest v Amsterdame (spolu s B. Haitinkom). R. 1969 – 73 šéfdirigent Bamberských symfonikov, v neskorších rokoch hosťoval najmä v Berlíne, Amsterdame a Londýne. Realizoval viacero nahrávok pre nemecké gramofónové spoločnosti, napr. diela J. Brahmsa, R. Wagnera a C. Orffa, ako aj Omšu h mol J. S. Bacha a dve súborné nahrávky symfónií A. Brucknera. V interpretácii uprednostňoval citový výraz, plný vibratový orchestrálny zvuk a napäté, pomaly sa stupňujúce crescendá v dlhých líniách.

Text hesla

Jochum, Eugen, 1. 11. 1902 Babenhausen, Bavorsko – 26. 3. 1987 Mníchov — nemecký dirigent. Hru na klavíri a organe študoval v Augsburgu a dirigovanie od 1922 v Mníchove. Debutoval 1926 v Mníchove uvedením 7. symfónie A. Brucknera. Ako operný dirigent pôsobil v Mníchove, Kiele, Lübecku, Mannheime a vo Viedni. R. 1930 – 32 generálny hudobný riaditeľ v Duisburgu, od 1932 v Berlíne a 1934 – 49 v Hamburskej štátnej opere. R. 1949 založil v Mníchove Symfonický orchester bavorského rozhlasu, ktorý viedol do 1960. Propagoval diela C. Orffa, M. Regera a P. Hindemitha, patril k uznávaným dirigentom symfonickej tvorby A. Brucknera. Z uvádzaných operných diel sa k interpretačne najvýznamnejším zaradilo jeho naštudovanie tetralógie Prsteň Nibelungov R. Wagnera. R. 1961 – 64 viedol holandský kráľovský symfonický orchester Concertgebouw Orkest v Amsterdame (spolu s B. Haitinkom). R. 1969 – 73 šéfdirigent Bamberských symfonikov, v neskorších rokoch hosťoval najmä v Berlíne, Amsterdame a Londýne. Realizoval viacero nahrávok pre nemecké gramofónové spoločnosti, napr. diela J. Brahmsa, R. Wagnera a C. Orffa, ako aj Omšu h mol J. S. Bacha a dve súborné nahrávky symfónií A. Brucknera. V interpretácii uprednostňoval citový výraz, plný vibratový orchestrálny zvuk a napäté, pomaly sa stupňujúce crescendá v dlhých líniách.

Zverejnené v novembri 2013.

Jochum, Eugen [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jochum-eugen