Joachim, Joseph

Text hesla

Joachim, Joseph, 28. 6. 1831 Kittsee, Burgenland – 15. 8. 1907 Berlín — rakúsky husľový virtuóz, dirigent, skladateľ a hudobný pedagóg. Od 1839 študoval vo Viedni a od 1843 na konzervatóriu v Lipsku. Už v tom období úspešne koncertoval v lipskom Gewandhause. R. 1844 uviedol v Londýne husľový koncert L. van Beethovena (dirigentom bol F. Mendelssohn-Bartholdy), následne koncertoval vo Viedni a v Prahe, 1847 podnikol koncertné turné v Anglicku, súčasne bol koncertným majstrom Gewandhausorchestra v Lipsku. Od 1849 pôsobil vo Weimare, kde sa zoznámil s F. Lisztom a H. von Bülowom, 1852 – 54 koncertný majster, sólista a dirigent v Hannoveri. Presadzoval ideály nemeckej novoromantickej školy reprezentovanej F. Lisztom a R. Wagnerom. V tom období často spolupracoval aj s J. Brahmsom a zanietene propagoval jeho tvorbu. Od 1866 pôsobil v Berlíne a stal sa jedným zo zakladateľov novej vysokej hudobnej školy (Hochschule für ausübende Tonkunst), na ktorej pôsobil ako riaditeľ a pedagóg (vychoval takmer 400 žiakov). R. 1869 založil sláčikové Joachimovo kvarteto, v ktorom účinkoval ako primárius do konca života. Teleso čoskoro získalo medzinárodné uznanie (najmä uvádzaním diel L. van Beethovena). Historicky cenné sú jeho nahrávky realizované 1903 v Berlíne pre gramofónovú spoločnosť Gramophone & Typewriter (G &T) Ltd, predstavujúce jeden z prvých zvukových dokumentov husľovej virtuozity z obdobia romantizmu. Autor symfonických, koncertantných a komorných diel, ako aj kadencií k husľovým koncertom (napr. L. van Beethovena a J. Brahmsa), zrevidoval a aranžoval mnohé skladby pre husle, o. i. partity a sonáty J. S. Bacha, ktoré sa tým opäť vrátili do hudobnej praxe. Svoje diela mu venovali viacerí skladatelia, napr. M. Bruch, A. Dvořák, F. Liszt a R. Schumann.

Text hesla

Joachim, Joseph, 28. 6. 1831 Kittsee, Burgenland – 15. 8. 1907 Berlín — rakúsky husľový virtuóz, dirigent, skladateľ a hudobný pedagóg. Od 1839 študoval vo Viedni a od 1843 na konzervatóriu v Lipsku. Už v tom období úspešne koncertoval v lipskom Gewandhause. R. 1844 uviedol v Londýne husľový koncert L. van Beethovena (dirigentom bol F. Mendelssohn-Bartholdy), následne koncertoval vo Viedni a v Prahe, 1847 podnikol koncertné turné v Anglicku, súčasne bol koncertným majstrom Gewandhausorchestra v Lipsku. Od 1849 pôsobil vo Weimare, kde sa zoznámil s F. Lisztom a H. von Bülowom, 1852 – 54 koncertný majster, sólista a dirigent v Hannoveri. Presadzoval ideály nemeckej novoromantickej školy reprezentovanej F. Lisztom a R. Wagnerom. V tom období často spolupracoval aj s J. Brahmsom a zanietene propagoval jeho tvorbu. Od 1866 pôsobil v Berlíne a stal sa jedným zo zakladateľov novej vysokej hudobnej školy (Hochschule für ausübende Tonkunst), na ktorej pôsobil ako riaditeľ a pedagóg (vychoval takmer 400 žiakov). R. 1869 založil sláčikové Joachimovo kvarteto, v ktorom účinkoval ako primárius do konca života. Teleso čoskoro získalo medzinárodné uznanie (najmä uvádzaním diel L. van Beethovena). Historicky cenné sú jeho nahrávky realizované 1903 v Berlíne pre gramofónovú spoločnosť Gramophone & Typewriter (G &T) Ltd, predstavujúce jeden z prvých zvukových dokumentov husľovej virtuozity z obdobia romantizmu. Autor symfonických, koncertantných a komorných diel, ako aj kadencií k husľovým koncertom (napr. L. van Beethovena a J. Brahmsa), zrevidoval a aranžoval mnohé skladby pre husle, o. i. partity a sonáty J. S. Bacha, ktoré sa tým opäť vrátili do hudobnej praxe. Svoje diela mu venovali viacerí skladatelia, napr. M. Bruch, A. Dvořák, F. Liszt a R. Schumann.

Zverejnené v novembri 2013.

Joachim, Joseph [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/joachim-joseph