Jeresko, Viktor Kondratievič

Text hesla

Jeresko, Viktor Kondratievič, 6. 8. 1942 Sviatošino, Kyjevská oblasť — ruský klavirista. R. 1965 absolvoval štúdium hry na klavíri (o. i. u J. V. Fliera) a 1967 aj ašpirantúru na Moskovskom konzervatóriu P. I. Čajkovského u L. N. Naumova. Laureát medzinárodnej súťaže Concours international Marguerite Long – Jacques Thibaud v Paríži (1963) a prestížnej medzinárodnej súťaže P. I. Čajkovského v Moskve (1966, 3. miesto). Výnimočná osobnosť sovietskeho klavírneho interpretačného umenia, od 1965 sólista Moskovskej filharmónie, súčasne účinkuje s najvýznamnejšími svetovými orchestrami a dirigentmi. Ťažiskom jeho repertoáru je tvorba S. Rachmaninova (1973 pri 100. výročí Rachmaninovovho narodenia uviedol ako prvý v cykle koncertov jeho úplné klavírne dielo), P. I. Čajkovského, S. Prokofieva, D. Šostakoviča, R. Ščedrina, L. van Beethovena (32 klavírnych sonát) a i. Nositeľ francúzskeho vyznamenania rytier Radu umenia a literatúry (chevalier de l’Ordre des arts et des lettres, 1993).

Zverejnené v novembri 2013.

Jeresko, Viktor Kondratievič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jeresko-viktor-kondratievic