Jeremiáš, Jaroslav

Text hesla

Jeremiáš, Jaroslav, 14. 8. 1889 Písek – 16. 1. 1919 České Budějovice — český skladateľ a klavirista, brat O. Jeremiáša. R. 1906 – 10 študoval hru na klavíri a kompozíciu na pražskom konzervatóriu, 1909 – 10 absolvoval majstrovský kurz kompozície u V. Nováka. Vo svojich skladbách vychádzal z tvorby B. Smetanu, v harmónii a inštrumentácii ho ovplyvnil R. Wagner. Autor opery Starý král (1912), komorných a vokálnych skladieb, najvýznamnejšie je oratórium Mistr Jan Hus (1915).

Zverejnené v novembri 2013.

Jeremiáš, Jaroslav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jeremias-jaroslav