Jenisejský záliv

Text hesla

Jenisejský záliv, rus. Jenisejskij zaliv, medzinárodný prepis Enisejskij zaliv, — záliv Karského mora medzi Gydským polostrovom a polostrovom Tajmýr (ázijská časť Ruska); dĺžka okolo 225 km, šírka pri vchode okolo 150 km, hĺbka 6 – 20 m. Do Jenisejského zálivu ústi rieka Jenisej. Leží v ňom Sibiriakovov ostrov. Rozvinutý rybolov. Prístavy: Dikson (na vých. brehu), v blízkosti ústia Jeniseja prístavy Igarka a Dudinka dostupné námorným lodiam. Plavba je možná len v letných mesiacoch. V zime (najmä v juž. časti) súvislý ľad, v sev. časti plávajúce ľady.

Text hesla

Jenisejský záliv, rus. Jenisejskij zaliv, medzinárodný prepis Enisejskij zaliv, — záliv Karského mora medzi Gydským polostrovom a polostrovom Tajmýr (ázijská časť Ruska); dĺžka okolo 225 km, šírka pri vchode okolo 150 km, hĺbka 6 – 20 m. Do Jenisejského zálivu ústi rieka Jenisej. Leží v ňom Sibiriakovov ostrov. Rozvinutý rybolov. Prístavy: Dikson (na vých. brehu), v blízkosti ústia Jeniseja prístavy Igarka a Dudinka dostupné námorným lodiam. Plavba je možná len v letných mesiacoch. V zime (najmä v juž. časti) súvislý ľad, v sev. časti plávajúce ľady.

Zverejnené v novembri 2013.

Jenisejský záliv [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jenisejsky-zaliv