Jefremov, Serhij Oleksandrovyč

Text hesla

Jefremov, Serhij Oleksandrovyč, vlastným menom Ochrimenko, 18. 10. 1876 Paľčyk, Čerkaská oblasť – 31. 3. 1939 Jaroslavľ, Rusko — ukrajinský politický dejateľ, ideológ národného hnutia, publicista, esejista, literárny kritik, historik a spisovateľ. Od 1917 podpredseda Ukrajinskej centrálnej rady a po vzniku prvej ukrajinskej vlády (Generálneho sekretariátu, 1917) generálny sekretár pre národnostné vzťahy. Pre svoje politické aktivity bol často väznený, po nastolení sovietskej moci (v novembri 1917) sa musel ukrývať. R. 1929 bol v zinscenovanom procese obvinený z vedenia Spolku oslobodenia Ukrajiny (Spilka vyzvoleňňa Ukrajiny) a uväznený v Jaroslavli, kde aj zomrel, 1989 rehabilitovaný. Autor monografií Marko Vovčok (1907), Taras Ševčenko (1914), Mychajlo Kocjubynskyj (1922), Ivan Nečuj-Levyckyj (1925), Ivan Karpenko-Karyj (1924), Panas Myrnyj (1928) а і. Poznatky o ukrajinskej literatúre detailne spracoval v dvojzväzkovej práci Dejiny ukrajinského písomníctva (Istorija ukrajinskoho pysmenstva, 1911). Od 1919 člen Ukrajinskej akadémie vied, od 1923 Vedeckej spoločnosti T. Ševčenka.

Text hesla

Jefremov, Serhij Oleksandrovyč, vlastným menom Ochrimenko, 18. 10. 1876 Paľčyk, Čerkaská oblasť – 31. 3. 1939 Jaroslavľ, Rusko — ukrajinský politický dejateľ, ideológ národného hnutia, publicista, esejista, literárny kritik, historik a spisovateľ. Od 1917 podpredseda Ukrajinskej centrálnej rady a po vzniku prvej ukrajinskej vlády (Generálneho sekretariátu, 1917) generálny sekretár pre národnostné vzťahy. Pre svoje politické aktivity bol často väznený, po nastolení sovietskej moci (v novembri 1917) sa musel ukrývať. R. 1929 bol v zinscenovanom procese obvinený z vedenia Spolku oslobodenia Ukrajiny (Spilka vyzvoleňňa Ukrajiny) a uväznený v Jaroslavli, kde aj zomrel, 1989 rehabilitovaný. Autor monografií Marko Vovčok (1907), Taras Ševčenko (1914), Mychajlo Kocjubynskyj (1922), Ivan Nečuj-Levyckyj (1925), Ivan Karpenko-Karyj (1924), Panas Myrnyj (1928) а і. Poznatky o ukrajinskej literatúre detailne spracoval v dvojzväzkovej práci Dejiny ukrajinského písomníctva (Istorija ukrajinskoho pysmenstva, 1911). Od 1919 člen Ukrajinskej akadémie vied, od 1923 Vedeckej spoločnosti T. Ševčenka.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jefremov, Serhij Oleksandrovyč [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jefremov-serhij-oleksandrovyc