Jaworzno

Text hesla

Jaworzno [-vožno] — mesto v juž. Poľsku v Sliezskom vojvodstve na rieke Przemsza (ľavostranný prítok Visly) na vých. okraji Hornosliezskej priemyselnej oblasti; 93-tis. obyvateľov (2017). Priemysel banský (od 13. stor. sa tam ťažilo striebro a olovo, neskôr i železná ruda a od 1767 aj uhlie), chemický. Železničný uzol. Počas 2. svetovej vojny tam bola pobočka (pracovný tábor) koncentračného tábora v Osvienčime, po vojne komunistickou poľskou a sovietskou vládou zriadený pracovný tábor pre politických väzňov (do 1956).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 5. augusta 2018.

Jaworzno [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jaworzno